28. 9. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Vídeňští demokraté a brněnští hanbáři

Dříve, než začnu svou středně jedovatou kritiku, jako historik ocituji fakta.

Zde jsou. Titulní stránka časopisu I. čs. sboru v SSSR, “Za Svobodné Československo” ročník 2, pátek 27.dubna, číslo 112:
Sláva vojskům Malinovského – osvoboditelům Brna! Rudá armáda dobyla Štětín a osvobodila Brno. Včera vydal maršál STALIN dva rozkazy…

První z nich je adresován veliteli 2.běloruské fronty maršálu Rokossovskému a náčelníku štábu fronty gen.plk. Bogoljubovovi. Praví se v něm:

Vojska 2.běloruské fronty překročila východní a západní Odru jižně od Štětína a… zmocnila se velkého námořního přístavu Štětína a obsadila města Gartz, Penkun, Kassekow a Schwedt. …

Druhý rozkaz byl určen veliteli 2.ukrajinského frontu maršálu Malinovskému a náčelníku štábu fronty gen.plk. Zacharovovi. Praví se v něm:

Vojska 2.ukrajinské fronty, pokračujíc v ofensivě, zmocnila se dnes, 26.dubna důmyslným obchvatným manévrem a čelným útokem velkého průmyslového střediska Československé republiky, města BRNA, důležité křižovatky cest a silného opěrného bodu německé obrany.

Jednotky, které se nejvíce osvědčily při osvobození města Brna, byly navrženy k vyznamenání řády. Moskva vzdala hold 20 dělostřeleckými salvami z 224 děl.Toto o Brně bylo tesáno na brněnském pomníku Osvoboditele Rudoarmejce v postavení Palbu stav! od akademika Vincence Makovského. Po sametovém převratu, alias revoluci, vylezli z brněnských úkrytů všichni hanbáři – odpůrci SSSR a osvoboditelů – a ve své pýše a podlosti nechali odstranit desku z podstavce pomníku.

Naproti tomu v rakouském hlavním městě stojí v centru obrovský památník osvobození se Stalinovým rozkazem a s emblémem se srpem a kladivem. Rakušané kontinuálně konají u pomníku piety a nikoho by ani nenapadla zrůdná myšlenka na odstranění těchto atributů SSSR. Proč? Rakušané jsou demokraty a uznávají své osvobození – a nikdy neodstranili na své státní vlajce orlici držící místo habsburských insignií srp a kladivo, a rovněž roztržené okovy. To našim všeznalcům patrně uniklo. Tak jako mají v Salcburku americký Sherman jako památku osvobozené americké zóny, tak mají ve Vídni památku na Sověty a Stalina Osvoboditele. Neničí, neodstraňují, nepořádají hony na sochy a památníky. Nejsou obrazoborci. To jenom Brno, zvané vlastními galeristy “Předměstí Vídně”, udělalo své “zahraniční exmetropoli” de facto i de jure ostudu, o které se “ani socijálistům nesnilo”, jak by řekl klasik. Idiotská zášť k pomníku šla tak daleko, že byly odstraněny i řecké vázy věčného ohně, proti jejich odstranění marně protestoval Klub společenských věd města Brna.

K nápravě za celých třicet let nedošlo. Kastrovaný pomník stále svou historickou desku nemá, a jak se zdá, dlouho ani mít nebude.

Brno je na ničení pomníků dlouholetý expert. Například jmenujme akci zastupitele srpobijce na pomníku padlých v Brně – Králově Poli, kde odtesal srp a kladivo a zapříčinil tak první mezinárodní skandál s Ruskou federací ve městě. Dále uveďme hanebné odstranění skvělého pomníku tří odbojů na Hybešově ulici za nádražím, kde město napřed strpělo vandalské poškozování pomníku, aby jej pak mohlo odstranit definitivně. Brno strpělo krádež pamětní desky odbojáře dr. Vančury, ničení legionářských desek v Obřanech a uražení hlavy Rudoarmejce v Brně-Šlapanicích, což se nikdy nevyšetřilo. Městská část musela vandalismus napravovat vlastní silou…Tak se město stalo postupně nechtěnou, avšak trpěnou “no-go zónou jistých vandalsko opozičních sil” (?). Takže titulek této stati vyjadřuje pouze holou skutečnost. Dočkáme se někdy změn k lepšímu? Ano, Brno dnes zastiňují i hanbáři v Praze (jeden z nich je, žel, Moravan) idiotským zhanobením maršála Koněva. Ovšem, město Brno, zajímající se o renovace podzemí Německého domu a organizující tzv. Pochody smíření sudeťáku, – další hanbářskou akci – to snad má v popisu aktivit – nebo se mýlíme, my pozůstalí po sudetském a říšském řádění? Leč to Brňany naprosto neomlouvá, není-liž pravda?

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L. Svobody Brno
Sdílet: