29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Soukromá škola na Floridě nezaměstná učitele, kteří se nechali očkovat, protože v USA se začínají šířit děsivá svědectví…

Soukromá škola na Floridě nezaměstná učitele, kteří se nechali očkovat, protože v USA se začínají šířit děsivá svědectví tisíců žen, které po kontaktu s očkovanou osobou potratily dítě a ženy po menopauze začínají znovu prudce krvácet! Osoby, které byly očkovány, podle všeho přenáší ve svých tělech vektorový virus, který napadá až plod v neočkované osobě, nikoliv organismus nosiče, ani hostitele! Očkovaní budou zabíjet nenarozené? Vektorová genocida? Co to je? A proč Pfizer ve své klinické studii varoval dobrovolníky na kontakt s neočkovanými osobami? Máme dokument a tam je to černé na bílém!

Americký server Infowars [1] a rovněž mainstreamová stanice CBS [2] přinesly včera neuvěřitelnou informaci, že soukromá škola na Floridě zakázala vstup očkovaným zaměstnancům a neočkovaným doporučila, aby počkali s očkováním do konce školního roku, dokud se nevyšetří hrozivé tisíce a tisíce svědectví nejen amerických žen, ale i dalších desítek tisíc žen z celého světa, které začínají hlásit naprosto šílené a děsivé zprávy, ze kterých jde doslova mráz po zádech. V českých médiích o této vlně postižených žen zatím neuslyšíte, ale vlna je tak obrovská, že brzy dorazí i do Evropy. O co se jedná?

Přestože levicová CBS to okamžitě prohlásila za vyvrácený hoax, jedná se o pravdu a realitu. Pravdu nelze vyvrátit, ani CBS se to nedaří. V Americe totiž došlo k propuknutí epidemie spontánních potratů plodů, kdy společným jmenovatelem je čerstvě očkovaná osoba v rodině [3]. Je to jediný společný jmenovatel potratů, který byl spolehlivě statisticky prokázán. Tato děsivá informace nyní válcuje celá americká média a Facebook s Twitterem usilovně svědectví a videa mažou, přičemž Bill Gates opakuje, že vakcíny jsou bezpečné pro očkované lidi. Jenže, v tom je právě ten háček. Zde se totiž nejedná o potraty u očkovaných žen, ale o potraty žen neočkovaných, které žijí v domácnosti s čerstvě očkovanou osobou.

Škola na Floridě zakázala očkovaným učitelům vstup do budovy, mohou ohrozit studenty na mnoho let dopředu

Soukromá škola Centner Academy v Miami se tak rozhodla nevpouštět do školy očkované učitele, protože tato epidemie postižených žen se netýká jenom těhotných osob, ale i žen po menopauze, které začínají znovu krvácet jako před menopauzou a výrony krve jsou mohutné a neuvěřitelně bolestivé. V drtivém počtu případů se jedná o ženy, které nejsou očkované, ale žijí v domácnosti s alespoň jednou očkovanou osobou. Přestože potraty a menstruace po menopauze postihují i očkované ženy, podle informací z amerického tisku tvoří jen malou část.

Předškolní výchova v Centner Academy

Drtivá většina potratů a post-menopauzálních period se objevuje výhradně u neočkovaných žen a dívek. Tato děsivá informace vyvolává v USA mohutné zděšení a CDC na tento fenomén zatím nemá žádnou odpověď. Škola na Floridě je tak vůbec první v USA, která se rozhodla této vlně čelit a cílem je ochrana především malých dívek na škole, které budou dospělé až za mnoho let, přestože není jasné, jestli očkované osoby nepůsobí negativně i na organismus neočkovaných mužů a chlapců. Centner Academy, kterou v roce 2019 založili Leila a David Centner, ve svém tiskovém prohlášení uvedla:

Až do dalšího oznámení žádáme každého zaměstnance, který dosud nedostal experimentální injekci proti COVID-19, aby počkal do konce školního roku, píše se v pondělním e-mailu. “Rovněž jsme doporučili, aby se všichni učitelé a zaměstnanci zdrželi očkování, dokud nebude k dispozici další výzkum, zda tato experimentální vakcína neovlivňuje neočkované osoby. Je naší politikou, pokud je to možné, nezaměstnávat nikoho, kdo dostal experimentální injekci proti COVID-19, dokud nebudou známy další informace.”

Politika Centner Academy přichází na základě odezvy žen, které hlásily bizarní menstruační problémy a potraty poté, co byly fyzicky v blízkém kontaktu s lidmi, kteří nedávno dostali vakcínu proti COVID-19. “Desítky tisíc žen po celém světě v poslední době hlásí nepříznivé reprodukční problémy, protože jsou v těsné blízkosti těch, kterým byla podána některá z injekcí proti COVID-19,” uvádí se v e-mailu. “Nikdo přesně neví, co může tyto problémy způsobovat, ale zdá se, že ti, kteří dostali injekce, mohou přenášet něco ze svého těla na ty, s nimiž přicházejí do styku,” uvádí se v oficiálním stanovisku Centner Academy.

V USA se začíná šířit děsivá vlna neočkovaných žen, které potratily v důsledku kontaktu s očkovanou osobou v rodině nebo v zaměstnání

O této vlně podivných postižení žen už píše i britský server Daily Mail [4], kdy cituje docentku Dr. Kate Clancy z univerzity v Illinois, která si začala všímat reakcí žen, které byly očkovány, že začaly menstruovat mnohem dříve a velmi dlouho. Ženy hlásí prudká krvácení trvající až 16 dní v kuse, bez ustání. Podle studie uveřejněné v Daily Mail mají ženy 4x vyšší riziko negativních projevů po očkování než muži.

Jenže, tento článek na Daily Mail se úplně vyhýbá tomu, co právě probíhá v USA, tedy potratům neočkovaných žen, které žijí v domácnosti anebo pracují v zaměstnání v těsné blízkosti s očkovanou osobu. A nejedná se jen o spontánní potraty neočkovaných žen. Neočkované ženy hlásí, že začaly znovu krvácet, přestože už jsou v pokročilejším věku a mnoho let po menopauze. A rovněž se jedná o neočkované ženy, které hlásí, že žijí v domácnosti s očkovanou osobou, která se dala očkovat teprve nedávno. Co tohle všechno má znamenat?

Vakcína Pfizer/BioNTech Comirnaty 500

Laické veřejnosti to přijde jako záhada, ale pro lidi, kteří se zajímají o biologické zbraně a o informace ze světa vojenského biologického výzkumu to není zase až tak překvapivé. Pokud očkovaná osoba nakazí neočkovanou osobu ve své blízkosti způsobem, že ta potratí nenarozené dítě, potom se jedna o biologickou zbraň vektorového zabíjení. Naočkovaná osoba nese bojový virus, který má za úkol zabít plod v těle neočkované osoby, nikoliv samotnou osobu. Nejedná se tady o klasickou biologickou zbraň, ale o vektorovou biologickou zbraň. Útok je veden skrze vektor, tedy skrze tělo neočkované osoby na nesený plod.

Výzkum bojové vektorové biologické zbraně útočící na “armádu” nenarozených bojovníků nepřítele

Vakcíny typu mRNA vychází z výzkumu biologických zbraní a mají stále status experimentálních vakcín pro mírové použití, ovšem jejích původ vychází z výzkumu 70. let ve Fort Detrick vojenských laboratořích v Marylandu. Utajený výzkum podle informací ruských novinářů probíhal pod zkratkou CVX (Combat Vectors eXperiment), tedy experiment s bojovými vektory. Součástí výzkumu byly biologické látky, které způsobovaly trvalou ženskou a mužskou neplodnost, spontánní potraty plodů nepřítele, prudká krvácení, ale ve všech případech v důsledku vektorového útoku, kdy útok biologickou zbraní není veden proti osobě vystavené látce, ale proti nesenému plodu v děloze nebo proti rozmnožovacím orgánům.

Administrativní budova vojenských laboratoří Fort Detrick v Marylandu

Když jsem si včera tyto zprávy o potratech v USA přečetl, měl jsem pořád pocit, že o této eventualitě jsem už někde četl, někde na to bylo upozorněno a varováno, a potom mi to došlo. Představte si, že před kontaktem očkovaných osob s těhotnými neočkovanými ženami varuje přímo klinická studie Pfizer a její mRNA vakcíny Comirnaty 500.

Toto varování se nachází na straně 67 studie [5] v bodě 8.3.5 s názvem Exposure During Pregnancy or Breastfeeding, and Occupational Exposure (EDP), tedy v překladu Vystavení účinkům vakcíny během těhotenství, nebo kojení, a vystavení účinkům v zaměstnání. A bod 8.3.5.1 potom explicitně a taxativně vyjmenovává, kdy tato událost EDP nastává. A to, co se ve výčtu objevuje, z toho se doslova posadíte na zem. Ono to tam opravdu je uvedené, úplně jasně a natvrdo.

Pfizer ve své klinické studii varuje před expozicí neočkovaných těhotných osob účinkům kůže nebo dechu očkovaných osob

8.3.5.1. Expozice během těhotenství

K EDP dochází, pokud:

  • Bylo zjištěno, že účastnice je těhotná během užívání nebo po ukončení studijního zásahu.
  • Účastník mužského pohlaví, který přijímá nebo přerušil studijní zásah, odhalí, že jeho partnerka je v době před početím nebo v době početí.
  • Bylo zjištěno, že žena je těhotná, když je vystavena nebo předtím byla vystavena studijnímu zásahu z důvodu expozice v prostředí.

Níže jsou uvedeny příklady expozice v životním prostředí během těhotenství.

  • Členka rodiny nebo poskytovatelka zdravotní péče ohlásí, že je těhotná a byla vystavena studijnímu zásahu vdechováním (vzduchu) nebo kontaktem s kůží (osoby podrobené studijnímu zásahu).
  • Mužský člen rodiny nebo poskytovatel zdravotní péče, který byl vystaven studijnímu zásahu vdechováním nebo kontaktem s kůží partnerky před nebo kolem doby jejího početí.

Vyšetřovatel musí nahlásit událost EDP společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od okamžiku uvědomění vyšetřovatele, bez ohledu na to, zda došlo k SAE (vážným vedlejším účinkům). Úvodní předložená informace by měla zahrnovat předpokládané datum porodu (tzn. informace týkající se ukončení těhotenství).

  • Pokud dojde k EDP u účastníka nebo partnera účastníka, musí vyšetřovatel hlásit tyto informace společnosti Pfizer Safety na formuláři pro hlášení SAE a EDP bez ohledu na to, zda došlo k SAE. Podrobnosti o těhotenství budou shromážděny po zahájení studie a do 6 měsíců po poslední dávce studijní vakcíny.
  • Pokud dojde k EDP během expozice v prostředí, musí o tom vyšetřovatel informovat společnost Pfizer Safety pomocí formuláře pro zprávy o vakcinaci a událostech SAE a EDP. Vzhledem k tomu, že informace o expozici se nevztahují na účastníky studie, informace se nezaznamenává do CRF (formulář pro hlášení případů vedlejších účinků). Nicméně kopie vyplněného formuláře zprávy o vakcinaci a SAE je uchována u vyšetřovatele v jeho složce.

Je prováděno sledování s cílem získat obecné informace o těhotenství a jeho výsledku pro všechny zprávy o EDP s neznámým výsledkem. Vyšetřovatel bude sledovat těhotenství do dokončení (nebo do ukončení těhotenství) a informuje Pfizer Safety o výsledku v návaznosti na doplňkový formulář EDP. V případě živého porodu lze strukturální integritu novorozence posoudit v době narození. V případě přerušení těhotenství by měl by být uveden důvod (důvody) přerušení a pokud je to klinicky možné, měla by být zjištěna strukturální integrita předčasně ukončeného plodu a měla být být hodnocena hrubou vizuální kontrolou (pokud výsledky v pre-procesním testu jsou rozhodující pro vrozenou anomálii a nálezy jsou hlášeny).

Abnormální výsledky těhotenství jsou považovány za SAE. Pokud výsledek těhotenství odpovídá kritériím pro SAE (tj. mimoděložní těhotenství, spontánní potrat, úmrtí nitroděložního plodu, novorozenecká smrt nebo vrozená anomálie), vyšetřovatel by měl postupovat podle uvedených postupů pro hlášení SAE. Další informace o výsledcích těhotenství, které jsou hlášeny Pfizer Safety jako SAE, jsou tyto:

  • Spontánní potrat včetně běžného potratu a přerušení těhotenství;
  • Je třeba hlásit úmrtí novorozenců jako SAE, ke kterým dojde do 1 měsíce po narození, bez ohledu na kauzalitu. Kromě toho by úmrtí kojenců po 1 měsíci mělo být uvedeno jako SAE, když vyšetřovatel zhodnotí úmrtí kojence jako související nebo pravděpodobně související s expozicí studijnímu zásahu.

Zadavatel si může vyžádat další informace týkající se EDP. Dále, sledování výsledků narození se bude řešit případ od případu (např. sledování dne předčasně narozených dětí k identifikaci vývojových zpoždění). V případě otcovské expozice na (neočkovanou) partnerku vyšetřovatel poskytne účastníkovi uvolnění informací pro těhotnou partnerku. Vyšetřovatel musí ve zdrojových dokumentech doložit, že účastníkovi byl poskytnut formulář pro uvolnění informací těhotnou partnerkou, který ji poskytl partner.

Vysvětlivky závěrem citace ze studie:

AE -> Vedlejší účinek
SAE -> Vážný vedlejší účinek
EDP -> Expozice, čili vystavení účinkům vlivů vakcíny na neočkovanou osobu nebo plod
Studijní zásah -> Podání očkovací experimentální vakcíny dobrovolníkovi 


Pfizer zdůrazňuje, že dobrovolníci mají okamžitě hlásit incidenci, pokud se dostanou do kontaktu s těhotnými ženami, a to nejen pohlavním stykem, ale i pouhým dotekem nebo jen dechem

Jak tedy s hrůzou vidíte, nejedná se o žádný hoax, ale o velice vážný vedlejší účinek, před kterým je varováno přímo v klinické studii Pfizeru ohledně jeho vakcíny Comirnaty 500. Přímo Pfizer varuje nejen ženy, ale i muže, pokud přijdou do kontaktu s neočkovaným těhotným subjektem, že to mají okamžitě hlásit bezpečnostní divizi Pfizeru, tedy organizaci Pfizer Safety.

A nejde jenom o pohlavní styk mezi očkovanou a neočkovanou osobou. V uvedeném výtahu se jasně uvádí, že dobrovolníci mají hlásit i takové situace, kdy došlo ke kontaktu a doteku s kůží mezi očkovanou a neočkovanou osobou, tedy pokud se vzájemně mezi sebou dotkli, vzali za ruce, políbili se, prostě jenom kožní kontakt. A pozor, nejde jenom o kožní kontakt, ale dokonce i o pouhé vdechování vzduchu v jedné místnosti, kde očkovaná osoba nadechuje stejný vzduch jako očkovaná.

Všimněte si, že ve studii se uvádí, že je potřeba hlásit případy, kdy těhotná osoba je vystavena expozici studijního zásahu, tedy očkovací látce, a to pouhým vystavením společnému prostředí s očkovanou osobou. Znovu si to dobře v citovaném textu přečtěte. To není hoax, jak mylně tvrdí CBS, je to přímo uvedeno v klinické studii Pfizeru, že těhotné ženy vystavené společnému životnímu prostředí s očkovanou osobou mohou být v riziku potratu plodu.

A podívejte se, jak to najednou dokonale do sebe zapadá s posledními událostmi z USA, když neočkované ženy začínají hlásit, že potratily plod poté, co někdo z jejich rodiny podstoupil očkování. Co je to proboha za vakcíny, které v těle očkovaného člověka produkují viry a částice, které potom v těle neočkované osoby způsobí potrat plodu a prudká krvácení dokonce i žen po menopauze? Co to je? To je definice vektorové biologické zbraně CVX.

Vektorová genocida nenarozené armády a soukromá škola z Floridy, která se tomu postavila na odpor

Doslova bychom to mohli nazvat vektorovou genocidou, což je genocida nenarozených dětí. Je to hrozivé a přitom geniální. Podle současných zákonů není vražda plodu vraždou, není to trestný čin. Pouze v některých zemích je dobrovolný potrat a ukončení těhotenství nelegální, ale to je něco jiného. Zde se jedná o potraty plodů způsobených přenosem viru z těla očkované osoby na osobu neočkovanou.

A to všechno kvůli hysterii z viru, který má menší úmrtnost než chřipka. Pouze jediná škola na Floridě se tomu zatím postavila, Centner Academy. A proto znovu se zeptejte sami sebe, proč chtějí i vašim dětem tak usilovně a pořád a pořád rvát špejle do nosu? No, protože jim chtějí ty nosy rozedřít a donutit tak děti k očkování. A dívky potom v dospělosti s hrůzou zjistí, že nemohou donosit dítě, že mnohé z nich pokaždé potratí?

David a Leila Centner při otevírání školy v roce 2019

A koho budou žalovat? Ty klauny na ministerstvu zahradnictví? Nebo budou žalovat Big Pharma? Nebo Billa Gatese? Ne, jediným, kdo by měl být žalován, jsou jejich tupí rodiče. Neochráníš své dítě před experimentálním očkováním, národ zahyne! Dotkneš se neočkované partnerky a ona potratí. Nadýchneš se vzduchu jako očkovaný a neočkovaná žena začne bolestivě krvácet i po menopauze. Nestačí jim, aby nás zotročili a zbavili občanských práv a svobod, chtějí nás udělat i bezdětnými, vyhladit nás, bílou goyim civilizaci, po linii ještě naší nenarozené generace. Nejděsivější a ďábelský plán globalistů, vyvraždit svého nepřítele, který se ještě nenarodil.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: