26. 9. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Petříček přes bezpečnostní „mlhu“ má naprosto jasno

Tou mlhou je myšlena skutečnost, že na dotaz, zda rozumí obavám některých opozičních stran, které považují ruskou firmu Rosatom za bezpečnostní riziko, pan Petříček odpověděl: Ano, rozumím. Naprosto se ztotožňuji se závěry bezpečnostní skupiny, která vyhodnotila bezpečnostní rizika s ohledem na národní bezpečnost. A také nemyslím si, že by se v tuto chvíli změnily jakékoliv okolnosti, že by tato skupina mohla svůj postoj přehodnotit.

Pozoruhodný je rozpor (mlha) v názoru pana ministra Petříčka pokud jde o pojmy jako „obavy některých opozičních stran“ a závěry „bezpečnostní skupiny“, čímž má pan Petříček zřejmě na mysli některé opoziční strany. Jedno i druhé je víceméně pouhé vyhýbání se skutečnosti, že nejde o vyjádření nestíraných, odborně kvalifikovaných bezpečnostně-politických lidí, ale o laické názory z bezpečnostních hledisek nekvalifikovaných politiků, kteří se jen staví, či povyšují do role vysoce odborných posuzovatelů bezpečnostních rizik, které ruská firma Rosatom (mj. investujících v mnoha státech světa) údajně obnáší.

Těmto navýsost (ne)odborným posudkům laiků z „bezpečnostní skupiny“ je pan Petříček nakloněn a ochoten věřit a s těmito výsledky bude nepochybně argumentovat při jednání, resp.schvalování bezpečnostních kritérií.

Postoj pana Petříčka v daný moment je celkem pochopitelný, ale otázka je, zda je také rozumný. Na jedné straně hraje na city těm co jsou nad ním, pro které dělá tu špinavou západní zahraniční politiku, na druhé si ale také může značně uškodit u těch, od kterých očekává podporu v jeho naivním záměru být zvolen předsedou ČSSD. Pravda, stát se může mnohé, ani jeho vítězství ve volbách ČSSD není předem vyloučeno, vždyť u nás by už nemělo být žádným překvapením, že se z kozlů stávají zahradníci, že se vlk nažral a ovce zůstala celá, že sytý hladovému nevěřií a že košile je bližší kabátu atd. Jinými slovy, tak jako o covidové pandemii rozhodují „odborně kvalifikovaní laici“ (lepší by asi bylo nazvat je blbci), tak o otázce (ne)bezpečnosti Rosatomu budou rozhodovat stejně „odborně kvalifikovaní laici“, jak výše uvedeno.

Ostatně, není se čemu divit, vždyť jak z řad ODS, tak z řad Pirátů i jiných pravicově opozičních stran zní silným hlasem názory, jak by všechno dělali lépe, odborněji, kvalifikovaněji, úsporněji, rychleji, spravedlivěji, demokratičtěji a o mnoho dalšími pozitivními způsoby, než činí dnešní vláda, přičemž neopomenou poznamenat, že s „podporou“ komunistů! To aby zdůraznili naprostou nemohoucnost a ubohost této vlády.

Nicméně, i v této vládě se najdou výjimky, jednou z nich je právě pan Petříček, který ač sociální demokrat se ztotožňuje s názory pravicové opozice. Možná je to tím, že ČSSD neví kam se zařadit, aby nepřišla o své bývalé postavení. Proto laborují tu nalevo, tu napravo, jen aby si udrželi své posty a přežili podzimní parlamentní volby. Že si ale politici, alias „bezpečnostní odborníci“ nejsou svými názory zcela jisti, nechávají rozhodnutí o investorovi do DE na nové vládě. Jim stačí, když se o ní budou jen dohadovat.

Smutné na tom je, že v jejich posuzování nehraje roli ani tolik cena, kvalita, odbornost a léty ověřená bezpečnost, ale především politická hlediska s vazbou na požadavky Západu, které se snaží prosadit své, pro nás mnohem dražší, pro ně mnohem ziskovější, investice. Jak známo, ani kuře zadarmo nehrabe, proto nelze pochybovat o tom, že ti naši politici, kteří upřednostňují americkou firmu Westinghouse Electric Company, tak nečiní z lásky k této firmě, ale benefitů, které by v případě podpory a prosazení obdrželi.

Z uvedeného vyplývá, co svým „rozhodným“ postojem k Elektrárně Dukovany pan ministr Petříček sleduje. O konečném rozhodnutí, která firma bude pro JEDU konečným investorem, není ještě definitivně rozhodnuto. Bohužel existuje reálné nebezpečí či předpoklady, že jakékoliv pozitivní rozhodnutí pro ruský Rosatom může být novou vládou zvráceno. To v případě, že ve volbách zvítězí morálně profláknuté koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) nebo Pirátů a STAN. Takže i zde platí, že o překvapení nemusí být nouze, jako by nám ten dnešní „nouzový stav“ nestačil.

Jiří BAŤA

 

Sdílet: