7. 5. 2021

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Odstranění chudoby v Číně přispělo k rozvoji globálního snižování chudoby

Dne 6. dubna vydala Informační kancelář Státní rady Čínské lidové republiky bílou knihu nazvanou „Zmírnění chudoby: Zkušenosti a přínos Číny“, která komplexně zhodnotila jednotu a vedení Komunistické strany Číny v boji proti chudobě, zejména skvělý průběh vítězství boje proti chudobě od 18. sjezdu Komunistické strany Číny, představila průzkum a praxi Číny a sdílí čínské zkušenosti a postupy při zmírňování chudoby. Bílá kniha uvádí, že Čína, která představuje téměř jednu pětinu světové populace, zcela odstranila absolutní chudobu a významně přispěla k rozvoji globálního snižování chudoby a k lidskému pokroku.

Bílá kniha má celkem více než 30 tisíc slov a kromě předmluvy a závěrečných poznámek obsahuje pět částí. Bílá kniha ukazuje, že od reformy a otevírání se bylo podle současných standardů chudoby vymaněno v Číně z chudoby 770 milionů obyvatel venkova. Podle mezinárodních standardů chudoby Světové banky se čínská populace vymaněná z chudoby podílela více než 70 % na snížení chudoby světové populace ve stejném období. Vítězství Číny v boji proti chudobě výrazně snížilo počet chudých obyvatel světa.

Čínský ministr zemědělství a venkova Tang Renjian (Tchang Žen-ťien) na tiskové konferenci uvedl, že celkové vítězství v boji proti chudobě je historické a komplexní.

Tang Renjian řekl, že absolutní chudoba byla historicky odstraněna jako celek. Podle současných standardů bylo z chudoby vytaženo 98,99 milionů venkovských chudých lidí, chudoba byla zlikvidována v 832 chudých krajích, bylo vymaněno všech 128 tisíc chudých vesnic a regionální problémy chudoby 14 soustředěných souvislých oblastí byly vyřešeny. Životní úroveň lidí, kteří byli vyvedeni z chudoby, se výrazně zlepšila. Disponibilní příjem na obyvatele venkova v oblastech postižených chudobou se zvýšil z 6.079 yuanů v roce 2013 na 12.588 yuanů v roce 2020, což je více než dvojnásobek, s průměrnou roční mírou růstu 11,6 %. Zaostalost oblastí, kde byla zmírněna chudoba, se zásadně změnila, mentální vyhlídky lidí, kteří se dostali z chudoby, se také zlepšily a výrazně se posílily možnosti regionální správy na místní úrovni.

Bílá kniha podrobně vysvětluje změny a úpravy čínských standardů zmírňování chudoby v části „Dodatek“ a rozpracovává několik klíčových časových bodů. Hong Tianyun (Chung Tchien-jün), zástupce ředitele Národního úřadu pro oživení venkova, na tiskové konferenci uvedl, že čínský standard pro vymanění obyvatelstva z chudoby je komplexní multidimenzionální standard, který nejen měří úroveň příjmů, ale také bere v úvahu míru, v jaké chudé obyvatelstvo realizuje právo na živobytí a rozvoj, což odráží realitu čínského hospodářského a sociálního rozvoje a základní požadavky na všestranné budování dobře fungující společnosti.

„Standardy zmírňování chudoby v mé zemi jsou celkově vyšší než extrémní standardy chudoby Světové banky a také vyšší než hranice absolutní chudoby „Agendy pro udržitelný rozvoj 2030“ stanovené OSN v roce 2015.“

Bílá kniha rovněž podrobně popisuje aktivní mezinárodní výměny a spolupráci v oblasti snižování chudoby v Číně a zdůrazňuje, že Čína se aktivně účastní globálního řízení chudoby, neustále prohlubuje výměny a spolupráci při snižování chudoby a podporuje zavedení nového typu mezinárodních výměn a spolupráce v oblasti snižování chudoby.

Na tiskové konferenci téhož dne Xu Lin (Sü Lin), náměstek ministra ústředního propagandistického oddělení a ředitel Informační kanceláře Státní rady, řekl: „Čína se nemůže rozvíjet bez světa a svět se nemůže rozvíjet bez Číny. Čína se aktivně účastní mezinárodní spolupráce při snižování chudoby a vynakládá mezinárodní úsilí na snižování chudoby. Čína je ochotna být obhájcem, propagátorem a přispěvatelem k mezinárodnímu snižování chudoby. Bílá kniha zdůrazňuje, že Čína, která představuje téměř jednu pětinu světové populace, zcela odstranila absolutní chudobu a dosáhla cíle snižování chudoby Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 o 10 let před plánovaným termínem, čímž přispěla ke globálnímu pokroku lidského rozvoje. Čína je ochotna posílit výměnu a spolupráci s ostatními zeměmi při snižování chudoby a více přispět k budování společenství se společnou budoucností pro lidstvo bez chudoby a se společným rozvojem.“

Xu Lin řekl, že zmírnění chudoby není cílem, ale výchozím bodem pro nový život. Čína je stále největší rozvojovou zemí na světě. K vyřešení problému nevyváženého a neadekvátního rozvoje, zmenšení rozdílů v rozvoji mezi městskými a venkovskými oblastmi a realizaci komplexního rozvoje lidí ještě potřebuje dlouhou cestu.

„Čína bude i nadále konsolidovat a rozšiřovat úspěchy zmírňování chudoby, dělat dobrou práci v efektivním propojení s revitalizací venkova a komplexně podporovat revitalizaci venkova pomocí účinnějších opatření a shromažďování větších sil. Bílá kniha popisuje čínskou revitalizaci venkova a rozvoj Číny do roku 2035 a do roku 2050. V budoucnu bude Čína i nadále směřovat k dosažení všestranného rozvoje lidí a vyššího cíle společné prosperity pro všechny lidi.“

 

Sdílet: